Sisevõrgud
Välisvõrgud
Firmast REFERENTSID KASULIKUD LINGID Kontakt Galerii
print

Välisvõrgud

Projekti nimetus ja töö sisu kirjeldus Teostamise aeg
   
Läänemaa, Rohuküla Sadama kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus, kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 2002
Läänemaa, Uuemõisa Tehnika tn. välisvõrkude ehitus. 2002
Tallinn Hundipea Sadama kaide veevarustuse osaline rekonstrueerimine 2002
Harjumaa, Ämari Lennubaasi kanalisatsiooni ehitus, kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus, angaaride drenaa˛, õlitõrjekraav 2002/2003
Harjumaa, Mäeranna elurajooni kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus 2003
Harjumaa, Tammneeme küla Suurekivi maaüksuse välisvõrgud, kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus 2003
AS Narva Karjäärid kanalisatsiooni puhastusseadmete torustikud 2003
Läänemaa, Roosta Puhkeküla kanalisatsiooni rekonstrueerimine 2003/2004
Tallinn Esku tn.1 veevarustus, kanalisatsioon, sadeveed, drenaa˛ 2004
Raplamaa, Järlepa Tamme Teaduse ja Tehnokeskuse välisvõrgud, kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus 2004
Lääne Virumaa Kutsekõrgkooli kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus, veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine 2004
Raplamaa, Juuru aleviku veevarustuse rekonstrueerimine 2004/2005
Statoil Haapsalu tankla Uuemõisas välisvõrgud 2005
Läänemaa, Uuemõisa Kutsehariduskeskuse PTK välisvõrgud 2005
Harjumaa, Viimsi, AS Milstrand õlipüünise paigaldus 2005
Haapsalu Sanatoorse IK välisvõrgud 2005-2006
Haapsalu Sambla tn. vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitus 2006
Läänemaa, Taebla valla Pälli küla ühendamine Taebla aleviku ühisveevärgiga 2006
Läänemaa, Uuemõisa tööstusmaaala Lõuna- ja Põhjaosa vee-, kanalisatsiooni-ja sadevete kanalisatsiooni torustike ehitus 2006
Pärnumaa, Lavassaare asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 2006-2007
Haapsalu Uksetehase välisvõrkude ehitus 2006
Haapsalu Noortekodu välisvõrkude ehitus 2006
Jõulumäe, Kurtna, Nigula, Saustinõmme, Tudu, Munalaiu sadama kanalisatsiooni väikepuhastite paigaldus 2006
Harjumaa, Peetri küla Tuleviku 2A ja 2B  Baltem Keskuse välisvõrkude ehitus 2006
Läänemaa, Uuemõisa, Ehitajate tee 1A välisvõrkude ehitus 2007
Emmaste asula kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 2007
Läänemaa, Kirbla küla välisvõrkude ehitus 2007 / 2008
Nõva asula vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, kanalisatsiooni puhastusseadme paigaldus 2007 / 2008
Läänemaa, Lihula veetöötlusjaama tehnoloogilise kanalisatsioonitorustiku ehitus 2008
Harjumaa, Meremõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike osaline ehitus 2008
Lihula lasteaia välisvõrgud 2009
Läänemaa, Linnamäe puhastusseadmed 2009
Haapsalu, Metsa tn. kanalisatsioonitrasside ehitus 2009
Tallinn, Kakumäe ja Muuga väsistrasside ehitus 2010
Haapsalu Mulla tn. kanalisatsioonitrassi ehitus 2010
Rakveres välistrasside ehitus 2011
RMK Peraküla Nõva looduskeskuse juurdeehituse vee- ja kanalitrasside ehitus 2012
Läänemaa, Uuemõisa Hooldekodu välistrasside ehitus 2012MENTOR – T OÜ- Tel/Faks 47 35 584 - mentort@mentort.ee