Firmast REFERENTSID KASULIKUD LINGID Kontakt Galerii
print

MENTOR – T OÜ on Eesti erakapitalil põhinev aktsiaselts mis loodi  1992.a. märtsis Läänemaal Haapsalu KEK eritöödejaoskonna töötajate poolt.
Ettevõtte tegevus hõlmab järgmisi sanitaartehniliste tööde valdkondi;

 • Erinevate hoonete vee-, kanalisatsiooni-, sadevete kanalisatsiooni ja küttetorustike   
     ehitust, isolatsioonitöid
 • Soojussõlmede ja katlamajade ehitust
 • Hoonete põrandakütte- ja soojuspumpade paigaldust
 • Spinkler- ja tuletõrje veevarustussüsteemide paigaldust
 • Vee-, kanalisatsiooni-, drenaa˛i-, kütte-  ja sadevete välisvõrkude ehitust 
 • Vee-, kanalisatsiooni-, ja sadevete torustike rekonstrueerimist kinnistel meetoditel
 • Süvaveepumpade ja veetõsteseadmete paigaldust
 • Väike-, oma-, pinnasepuhastite (imb- ja filtersüsteemid), kogumismahutite, õli-, rasva-,
     liiva- ja bensiinipüüniste paigaldust.

Tegutseme põhiliselt Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal. Vajadusel teostame töid ka teistes Eesti vabariigi linnades – asulates. Ettevõttes töötab 20 asjatundlikku ja kvalifitseeritud inimest, enamus neist ettevõtte algusaegadest.

Meie põhilisteks klientideks on omavalitsused, vee- ettevõtted, ehitusettevõtted ja eraisikud. Peame lugu heast koostööpartnerist. Tellija soovidele ja oma praktikale tuginedes püüame alati leida temale ökonoomse ja soodsa lahenduse.MENTOR – T OÜ- Tel/Faks 47 35 584 - mentort@mentort.ee